Biomassa en Houtketel Lambda Touch Tronic Besturing

Hargassner ECO HK

Terwijl u achterover leunt doet uw Hargassner biomassa en hout CV installatie de rest!
De Hargassner ECO HK biomassa en houtsnipper CV installaties zijn voorzien van Lamda Touch Tronic besturing compleet met een touchscreen display. De ECO HK houtketels zijn verkrijgbaar met een vermogen van 20 – 30 – 35 – 40 – 50 – 60 – 70 – 90 – 100 – 110 – 120 kW

Lambda Touch Tronic
De Hargassner lambda Touch Tronic, gekenmerkt door een uitzonderlijk goede opbouw en een eenvoudige bediening.

De Lamda Touch Tronic besturing controleert de volledige houtverbranding proces van de automatische houtgestookte CV ketel (biomassaketel) tot en met de warmwaterbuffer, de verwarmingscircuits en boilers.

De Hargassner Lambda touch sturing is uitgevoerd met een weersafhankelijkeregeling middels buitentemperatuurvoeler, om weersveranderingen vroegtijdig te detecteren, voor een optimaal verbrandingsproces van uw automatische hout CV ketel.

Hierdoor levert de automatische Hargassner hout CV installatie altijd optimale prestaties, wat betekent dat de u zowel brandstof evenals onnodige kosten bespaard!

Lambda Touch Tronic

Hargassner App
Met de nieuwe App van Hargassner kunt eenvoudig en snel wijzigingen aanbrengen aan uw houtverwarmingssysteem lees hier meer over de Hargassner App. “Hargassner verwarmingstechniek met toekomst”

Keteltoestand voor inbedrijfname:

Keteltoestand voor inbedrijfname: Het display Lambda-Touch-Tronic geeft een volledig beeld van een installatie in koude toestand van zowel de houtgestookte CV ketel, buffer en boiler.

Hout CV ketel in vollast-bedrijf:

Hout CV ketel in vollast-bedrijf: Het display van de Touch screen geeft een in vollast brandende houtketel weer. De boiler en buffer worden beladen en zijn al deels warm. De verwarmingscircuits leveren warmte aan de betreffende woonlagen.

Hout CV Ketel in deellast-bedrijf

Hout CV Ketel in deellast-bedrijf: De houtgestookte CV ketel installatie levert nog maar op half vermogen. De boiler en buffer zijn volledig doorgeladen. De verwarmingscircuits leveren warmte aan de betreffende woonlagen.

image006 Aansturing verwarmingscircuits
De Lambda Touch Tronic kan meerdere, afzonderlijk van elkaar, verwarmingscircuits aansturen. De klant kan per verwarmingscircuit alle benodigde details naar eigen wens instellen.
Voorbeeld: per verwarmingscircuit verschillende tijden en temperaturen.

De 3G Dag/Nacht-verlagingsprogramma maakt het mogelijk een op drie buitentemperatuur grens-waarden te sturen. Er is een waarde voor ‘het verwarmen van een dag’, één voor een
‘verlaging van de nacht’ en één voor ‘het verlagen van de dag’. Hierdoor
werkt uw biomassa houtgestookte CV verwarming alleen wanneer het echt
noodzakelijk is.Dit bespaart energie, zonder verlies van comfort!

image008 Analoge thermosstaat FR 25 met ruimte invloed De analoge thermosstaat kan via
de ketelbesturing de kamertemperatuur en dag/-nachtverlaging van elkaar definiëren. De FR 25 is ook aan te sluitet met ruimte invloed, waarbij de ruimtetemperatuur wordt gemeten en zo nodig corrigerende maatregelen handelingen vanuit de houtketel sturing worden doorgevoerd.Het functie lampje informeert u over de status van de verwarming.
image009 Thermosstaat met LCD-Display FR 35
De nieuw ontwikkelde FR 35 ruimtethermosstaat beschikt over een LCD-Display, welke de mogelijkheid heeft voor het uitlezen van temperaturen zoals onder andere ruimtetemperatuur, buitentemperatuur, boiler- en buffertemperatuur.De FR 35 LCD-thermosstaat kan via de ketelbesturing de kamertemperatuur en dag/-nachtverlaging van elkaar definiëren. De FR 35 is zowel met, als zonder ruimte invloed aan te sluiten.Daarnaast is er ook een draadloze uitvoeren, middels zender en ontvanger. Het functie lampje informeert de klant over de status van de verwarming.
image011 Digitale thermosstaat met Touch FR 40
De nieuw ontwikkelde FR 40 ruimtethermosstaat, beschikt over een
Touch-Display, welke de mogelijkheid heef voor het uitlezen van temperaturen. Bijvoorbeeld; ruimtetemperatuur, buitentemperatuur, boiler- en buffertemperatuur. Met de digitale FR 40 thermosstaat kunnen alle verwarmingstijden en temperaturen worden ingesteld.
Comfort op het hoogste niveau!
image012 De Hargassner App
Met de Hargassner App kunt u veilig, eenvoudig en snel wijzigingen aanbrengen in uw hout en biomassa verwarmingssysteem. Tevens kunt u 24/7 uw ketel gegevens ophalen.Lees hier mee over de gebruiksvriendelijke smartphone App
image013 Verwarmen van warmwater
U stelt alleen de gewenste temperatuur en tijden in, uw houtketel regelt de rest!
Hargassner garandeert u 24 uur-dag warmwater. Om buiten de ingestelde tijden altijd voorzien te zijn van warmwater, is de Hargassner ketel voorzien van een ‘Boiler Minimum-Regeling’.
Tevens is er een Boiler Voorrang/functie. Deze zal kortstondig uw boiler weer op temperatuur brengen, om afkoeling van uw verwarmingsinstallatie te voorkomen.

In uw huis is het altijd aangenaam warm!

image014 PSP Buffer- of Solarbuffer-regeling
De Hargassner buffersturingen, optimaliseren de buffer be-/ en ontladingen. Hierdoor wordt er 100% benutting van de buffer bereikt. Tevens kan er een bufferdwanglading worden ingesteld op tijden van pieklasten, dit zorgt voor een verhoogde warmteafname in een ingesteld tijdsbestek

Solarbufferregeling: Om zonne-warmte te combineren met automatische biomassaketels, heeft
Hargassner een praktische Solarbuffer regeling ontwikkeld voor het besturingssysteem. De Solar-warmte (zonnewarmte) zal als eerst gebruikt worden voor het verwarmen van uw verwarmingsinstallatie. Indien noodzakelijk kan er worden bijverwarmd met uw Hargassner pellets- en houtgestookte CV ketel. Zodra er weer voldoende Solarwarmte (zonnewarmte) beschikbaar is om de buffer te verwarmen, schakelt de Hargassner biomassaketel automatisch om naar Solar.

image015 Externe warmte regeling
Naast het aansturen van uw Hargassner houtgestookte kachel CV installatie, kan de ketelbesturing ook een externe warmtevoorziening aansturen. Omschakeling tussen Hargassner ketel en
externe-warmtebron gebeurd volledig automatisch. U hoeft niks te om te schakelen, te draaien, in te stellen, alles wordt door uw Hargassner houtgestookte biomassa kachel geregeld.
image016 Verwarmingsmodule HKM
Bedoeld voor het uitbreiden van uw verwarmingscircuits en boilercircuits. Er kunnen maximaal 2 gemengde verwarmingscircuits en 1 boiler (evt. met circulatiepomp) aangesloten worden op de ketelsturing. Uitbreiding van maximaal 2 HKM-modules, resulteren in een uitbreiding van 4 gemengde verwarmingscircuits en 2 boilercircuits, extra.
image017 Verwarmingsmodule HKM-Touch
Verwarmingsmodule HKM-Touch bedoeld voor het uitbreiden van uw verwarmingscircuits en boilercircuits. Er kunnen maximaal 2 gemengde verwarmingscircuits en 1 boiler (evt. met circulatiepomp) aangesloten worden op de ketelsturing. Uitbreiding van maximaal 2 HKM-modules, resulteren in een uitbreiding van 4 gemengde verwarmingscircuits en 2 boilercircuits, extra.Daarbij is de HKM-Touch voorzien van een Touch display. Hiermee kunnen de verwarmingscircuits en boiler worden aangestuurd. Extra optie is een extern verwarmingscircuit, een buffer.
image017 Verwarmingsregelaar HKR-Touch
Weersafhankelijke buitentemperatuur besturing voor 2 gemengde verwarmingscircuits en 1 boiler (evt. met circulatiepomp); een buffer; een externe-ketel, grondleiding-/ bufferlaadpomp, externe-warmtebron, uitbreiding met 2 HKM-modules (max. 8 HKR per ketelsturing).
image018 MOD-BUS Interface
De Modbus module wordt gebruikt om gegevens, parameters en foutmeldingen doorgeven aan externe besturingssystemen/ toezichthouders, met een bijbehorende data protocol.